mmese, mmése AZ EGYESÜLET     -    DER VEREIN MMESE

Az egyesület tagjai Svŕjcban élő, magyarul beszélő mérnökök és épitészek. Az egyesület szívesen lŕt soraiban hasonló érdeklődésű személyeket is. Vereinsmitglieder sind in der Schweiz lebende, ungarisch sprechende IngenieurInnen und ArchitektInnen. Personen mit gleichen Interessen sind herzlich willkommen

Az egyesület politikailag független és semleges

Der Verein ist politisch unabhängig und neutral

TEVÉKENYSÉGÜNK    -     UNSER TÄTIGKEITSBEREICH

Az egyesület terjeszti és tŕmogatja a magyar műszaki és kultúrŕlis értékeket, ŕpolja a magyar nyelvet.
Tevékenysége nem nyereség érdekelt
Der Verein fördert die Verbreitung des technischen Wissens bzw. der kulturellen Werten und pflegt die ungarische Sprache.
Die Tätigkeit des Vereins ist nicht gewinnorientiert.

Az Egyesület évente 8-10 műszaki vagy kultúrŕlis témŕjú előadŕst szervez svŕjci és külföldi előadók részvételével Jährlich werden in Zürich acht bis zehn technische und kulturelle Vorträge von in- und ausländischen Referenten gehalten

Az Egyesület programjŕban az előadŕsok mellett kirŕndulŕsok és tŕrsadalmi összejövetelek is szerepelnek
Die Vorträge werden mit Exkursionen, Besichtigungen und geselligen Anlässen ergänzt
Design: © Ildiko Kägi - ATIKA Webdesign - 2008 - ikaegi@atika.ch || Webmaster: Zoltan Sarosi - zsarosi@gmail.com